به ندرت پیدا میشن ...

ادمهایی که بهشون محبت کنی...

و بعدش پشیمون نشی..

/ 6 نظر / 29 بازدید
محمد علی

چقدر سخته وقتی دلتنگم..... و نیستی.....

ابراهیم

زندكًى رويانيست زندكًى زيباييست مى توان بر درختى تهى از بار زدن بيوندى مى توان از دل اين مزرعه مزرعهء خشك و تهى بذرى كاشت مى توان از ميان فاصله ها را بر داشت دل من با دل تو هر دو بيزار از اين فاصله هاست.

سروناز شیراز

در سکوت سرد این شبهـــای تـــــار مــــــــانده عکست در خـیـــالـــم یــادگـــار کـــــــــــــــــــی فـرامــوشـــت کـنـــــم ای نازنین تـــــــــــــــو شــــــــدی صیــــــاد و مـــن گشتــم شـکــار....ahmad