ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﮐﻨﻢ...؟؟
ﺑﺎ ﻧﺖ!....
ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ!....
ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺑﻪ ﺑﯿﺨﯿﺎﻟﯽ ﺑﺰﻧﻢ ﻭ ﺑﮕﻢ
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ!!...
ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﮕﺬﺭﻩ ﺗﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ
ﮐﻨﻢ ؟؟
 

 

/ 18 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
★♥sHiLiN♥★

سلام خوبی؟؟ چرا سرنمیزنی اهان[عصبانی]قهرم

بهنام

سلاااااااااام من درد تو را ز دست آسان ندهم دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم از دوست به یادگار دردی دارم کان درد به صد هزار درمان ندهم .[گل]

نسترن

چه پشتکـــار شگرفــــــی..! هنوز در قفســــــم...! هنوز هستـــــــــم و از رو نمیرود نفســـــــــم......!

نسترن

آلـــیــــس کـــجـــایـــی؟! بـــیـــا … ایـــنـــجـــا عــجــیـــب تــریــن ســـرزمــیــن دنـــیــاســت . . .

نسترن

می گویند عشق آنست که به او نرسی و من می دانم چرا …! زیرا در روزگار من، کسی نیست که زنانه عاشق شود و مردانه بایستد…

منصوره

دختر و پسر كه تازه با هم اشنا شده بودن هر روز توي خيابون قدم ميزدند يك روز دختر كه خيلي خسته شده بود ب پسر گفت: ببخش ديگر نميتوانم هر روز با تو قدم بزنم خسته شده ام.....!!! و ب كنار خيابون رفت اولين ماشين مدل بالايي كه كنارش توقف كرد سوار شد....!هم چنان پسر نگاهش ميكرد راننده ماشين گفت: ((ببخشي من راننده اون اقام كه اونجا ايستاده))[ناراحت][ناراحت]